girtuoklė

girtuoklė
girtuõklė sf. (2) 1. scom. SD250 girtuoklis: Aš ne toks girtuõklė Brž. Rijūnas ir girtuoklė BtMt11,19. Tas sūnus mūsų yra ... girtuoklė MP64. Girtuoklės ... negal būt ižganyti DP227. 2. J, K, LBŽ bot. viržinių šeimos augalas, girtė, vaivoras (Vaccinium uliginosum); jo uoga, panaši į mėlynę: Girtuõklės dar neišsirpę Ds. Girtuõklių prisivalgė ir pasigėrė OG156. Ėsk ėsk tas girtuoklès, gal pasigersi Jrb. Vaikai nuejo girtuõklių rinkt . 3. bot. tokia piktžolė, auga vasarojuje, grūdai panašūs į dirsių, nuodingi: Avižos su girtuõklėm valgyt nesveikos Dglš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • girtuoklė — girtuõklė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • girtuoklė — girtuõklis, girtuõklė dkt. Nesusidėk su tuõ girtuokliù, girtuoklè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • girtuoklesnis — girtuoklèsnis, ė adj. comp. (4) labiau girtuoklis: Jis girtuoklèsnis už jį Nm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girtuoklis — girtuõklis, girtuõklė dkt. Nesusidėk su tuõ girtuokliù, girtuoklè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgaudinėtojas — apgaudinėtojas, a smob. (1) apgavikas, sukčius: Jeigu neįspėsi, tai tau kaipo apgaudinėtojui liepsiu duot 50 bizūnų BM193. Yra tai paprasta girtuoklė ir apgaudinėtoja rš. gaudinėtojas; apgaudinėtojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dangus — dangùs sm. (4) K, dangus (1) Dk 1. SD173, Mž9 matoma skliautų pavidalo žemę supanti oro erdvė: Diena graži, šilta, nė vieno debesėlio danguje nematyti J.Jabl. Vakar buvo dangùs giedras, šiandien apsiniaukęs Rm. Dangùs niaukstosi, giedrėjasi,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gailininkas — ( nykas), ė smob. 1. SD376 tironas, beširdis, smarkininkas: Kada vaikelis turės žindytoją gailinykę, girtuoklę, paleistuvę, įžįs iš jos visus piktus narvus srš. 2. bažn. atgailautojas, vienuolis: Gailininkių (minyčkų) klioštorius ... nudegė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gervuogė — sf. (1), ger̃vuogė (1) K bot. 1. rožinių šeimos dygliuotas augalas su valgomomis tamsiai mėlynomis uogomis (Rubus caesius); pati to augalo uoga: Pilnas miškas gervuogių Rk. Parnešė pilną uzboną gervuogių Lnkv. Net burnoj nuo gervuogių kartu Šn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girtuoklis — girtuõklis, ė smob. (2) K, Š; R kas girtauja, dažnai pasigeria: Kursai geria, tas girtuõklis, kurs negeria, tas šykštuoklis J. Tas žmogus koks rijūnas ir vyno girtuoklis NTMt11,19. Už girtuoklio nuejus, nežinosi, kada aušta, kada temsta Prng.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girtė — gir̃tė sf. (2) 1. LBŽ bot. girtuoklė, vaivoras (Vaccinium uliginosum); jų uoga: Tę neradom nė vienos gir̃tės Brš. Gir̃tės sykiu su vyšniom noksta Dkš. Nevalgyk gir̃čių – galvą apsuks Smn. Renka girtès Mrj. 2. SD143 puota, vaišės …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”